รับติดตั้ง ดูแล แก้ไข ระบบ ERP

รับติดตั้งระบบ ERP

เราพร้อมให้บริการ วิเคราะห์ระบบ ความต้องการแรกเริ่มไปจนถึงการติดตั้ง อบรม พร้อมส่งมอบจนถึงใช้งานจริง ปล. มอดูลของเรารองรับบัญชีภาษาไทยอย่างสมบูรณ์แบบ

แก้ใขปัญหาและพัฒนาเพิ่มเติม

เราให้บริการแก้ใขปัญหา ระบบเดิมที่มีปัญหา หรือพัฒนามอดูลเพิ่มเติมตรงกับความต้องการ ในราคาที่เหมาะสม

ดูแลระบบ

บริการดูและระบบ ทั้งรายเดือน รายปี หรือตามที่คุณต้องการ