ERP Systems Training

ERP Systems Training

เราให้บริการอบรมการใช้งานระบบ Odoo(OpenERP) สำหรับทุกหน่วยงาน ที่ต้องการนำระบบไปใช้งาน ทั้งในและนอกสถานที่ ครอบคลุมทุกมอดูลและฟังก์ชั่นการทำงาน ติดต่อเพื่อขอรายละเอียดและจองที่นั่งล่วงหน้าสำหรับคอร์สการอบรม โทร 081-993-4778 ทุกวันทำการ